Karakterer (afgangsprøven)

Almindeligvis gives der ikke karakterer op gennem skoleforløbet før i 8. klasse. Her gives karakterer for afleveringsopgaver og diktater, samt  års- og standpunktskarakterer og de endelige prøvekarakterer. Den anvendte er 7-trinsskalaen.

AFGANGSPRØVE MAJ/JUNI 2017GENNEMSNIT
Retskrivning7,4
Læsning6,4
Skriftig fremstilling4,3
Mundtlig dansk11,1
Matematik, færdighed6,4
Matematik, problemløsning6,7
Idræt (udtræk)5,9
Historie (udtræk)7,7
Naturfag9,0
Engelsk, mundtlig7,8
Projektopgave8,0

 

Tilbage