Projektopgaven i Overbygningen

Alle elever i lille- og store overbygning, altså fra 6. til 9. kl.  laver projektopgave hvert år. Der vælges et overemne, hvorunder alle vælger et delemne, som de vil arbejde med i selve projektugen.

Det begynder med brainstorm i henholdsvis lille og store overbygning, så følger et kursus og en optakt, dernæst kommer de praktiske ting omkring arbejdsgrupper, materialeindsamling og aftaler ud af huset. ...og endelig  kommer så selve projektugen, hvor alle øvrige timer er aflyst og erstattet af tid til at fordybe sig i sit projekt.

Det foregår således:

Projektopgavens indhold og form er et godt match med den daglige undervisning på Rørvig Friskole. Gennem grundfagsarbejdet, hvor emner ses i enten dansk- , samfundsfagligt eller historisk perspektiv, har eleverne tilegnet sig en god sammenhængsforståelse, som giver dem særligt gode betingelser for at løse projektopgaven godt. At fremlægge og vidensdele med sine kammerater, at turde stille sig frem og vise, at man har en viden, at man har nogle reflektioner, at man har været kreativ omkring et værk, ligger også som en naturlig forlængelse af fremlæggelses arbejdet og skolekulturen gennem skoleforløbet. Derfor er projektforløbet og særligt selve projektugen og fremlæggelserne "kronen på værket" for mange, og noget elever og lærere ser frem til år efter år.

 

Tilbage