Indmeldelse. Friplads. Befordring.

Her kan du downloade formularerne til

- Indmeldelse på skolen, inkl. samtykkeerklæringer
 
- Indmeldelse på Fritten
 
- Indmeldelse på Røffen
 
- Ansøgning om fripladstilskud - skole og SFO
 
- Ansøgning om befordringsgodtgørelse 
  • LINK og vejledning til elektroniske samtykke
  • info om persondataoplysninger
  • ansøgningsskema, buskort

 

Tilbage