Indmeldelse. Friplads. Befordring.

Her kan du downloade formularerne til

- Indmeldelse på skolen, inkl. samtykkeerklæringer
 
- Indmeldelse på Fritten
 
- Indmeldelse på Røffen
 
- Ansøgning om fripladstilskud - skole og SFO
 
- Ansøgning om befordringsgodtgørelse inkl.:
  • lovpligtig samtykkeerklæring - SKAL UNDERSKRIVES OG MEDSENDES ANSØGNINGEN!
  • info om persondataoplysninger

 

Tilbage