Folkeskolens Afgangsprøve

Folkeskolens afgangsprøve (FSA) aflægges i maj-juni måned

Obligatoriske prøvefag

 

Prøvefag til udtræk

Dansk

Skriftlig fremstilling

 

Humanistisk pulje:
Skriftlig engelsk / Skriftlig tysk / Mundtlig tysk/ mundtlig samfundsfag / Mundtlig historie. 

Dansk

Læsning

 

Naturfaglig pulje:
Skriftlig biologi / Skriftlig geografi / skriftlig fysik/ Mundtlig Matematik / Idræt

Dansk

Retskrivning

 

Der udtrækkes ét fag fra humanistisk pulje og ét fag fra den naturfaglige pulje hvert år.
Vi har ikke kristendom med i puljen, da det ikke er et fag, vi underviser i  på skolen. Faget religion indgår i grundfagsordningen, men er ikke omfattet af udtræksreglerne ved folkeskolens afgangsprøve.

 

 

Dansk

Mundtlig

 

Matematik

Skriftlig, problemregning

 

Matematik

Skriftlig, færdigheder

 

Engelsk

Mundtlig

 

Naturfag

Mundtlig

 

Datoer for de skriftlige og mundtlige prøver kan ses på skolens hjemmeside, når de er fastlagt.

Tilbage