UU-vejledning

Kollektiv vejledning:

Rørvig Friskole samarbejder med UU-Nordvestsjælland omkring vejledning af elevernes videre uddannelsesforløb. Vores vejleder hedder kommer efter aftale med skolens kontaktlærer og vejleder eleverne i 8. og 9. klasse kollektivt.

Individuel vejledning eller e-vejledning i 8.kl. :

Alle elever indføres i de valgmuligheder de har efter 9. klasse og får udleveret hæftet "Fremtidsparat", hvori de sammen med deres forældre kan læse mere om mulighederne, finde gode links og oplysninger om åbent hus arrangementer på ungdomsuddannelserne.

De elever, som efter glædende regler fra UVM  2014 erklæres uddanelsesparate i forhold til deres påtænkte ungdomsuddannelse, skal sammen med deres forældre selv opsøge vejledning via e-vejledningen. Den enkelte elevs uddannelsesparathed genvurderes i 9. kl.

De elever, som efter gældende regler fra UVM 2014 erklæres ikke uddannelsesparate i forhold til deres påtænkte ungdomsuddannelse, får lov til at komme til samtale med UU-vejlederen, for ad den vej at få sat nogle tanker i gang, der kan hjælpe med at spore eleven ind på en senere studieretning. Den enkelte elevs uddannelsesparathed genvurderes i 9. kl.

Uddannelsesparathed i 9.kl. :

Alle elever indføres i de valgmuligheder de har efter 9. klasse og får udleveret hæftet "Fremtidsparat", hvori de sammen med deres forældre kan læse mere om mulighederne, finde gode links og oplysninger om åbent hus arrangementer på ungdomsuddannelserne.

I forbindelse med tilmelding til ungdomsuddannelse efter 9.kl. vurderes elevernes uddannelsesparated. Tilmeldningen sker i samarbejde mellem skole, hjem og vejleder.

Tilbage