Rørposten

Skolebladet "Rørposten" udkommer ca. 4 gange om året. Bladet redigeres af en lærer og trykkes af kontoret/en lærer. Alle referater, indlæg, forslag, "annoncer" og klip fra andre blade optages i bladet. Bare I kommer med det - eller med forslag om stof. Efterårets udgave indeholder en oversigt over alle klassernes emneplaner og en årskalender, så gem den!

Husk at checke skoletasker, da "Rørposten" kommer med børnene hjem som taskepost. Den bliver også lagt her på hjemmesiden, og der kommer ligeledes en reminder om den på Facebook.

Tilbage