Generalforsamlingen

På en fri skole, som Rørvig Friskole, er generalforsamlingen, hvor bestyrelsen vælges, øverste myndighed. Generalforsamlingen afvikles i foråret med dagsorden ifølge vedtægterne.

Skolens vedtægter kan downloades fra denne side, men kan også rekvireres ved henvendelse på kontoret.

Tilbage