Ofte stillede spørgsmål - og svar

 1. Lærer eleverne lige så meget, som i Folkeskolen?
  Ja. Eleverne fra Rørvig Friskole ligger i toppen karaktermæssigt i kommunen og har gode redskaber med sig fagligt, socialt og ikke mindst personligt til at klarer en efterfølgende ungdomsuddannelse. Eleverne på Rørvig Friskole starter og slutter samme sted, som eleverne i folkeskolen. De slutmål, vi arbejder efter, er de samme.
  Ved at tilvælge Rørvig Friskole sørger man for, at ens børns skolevej bliver spændende og fuld af musik, teater og kreative udtryk både som mål i sig selv og som tilgang til de mere fag faglige aktiviteter. Læs mere her >>
   
 2. Har eleverne samme fag, som i Folkeskolen?
  Ja. Nogle fag samlæses i det vi kalder "grundfag". Det gælder for dansk, historie, samfundsfag, religion, natur/teknik og geografi i de små klasser og dansk, historie, samfundsfag og delvist geografi i de store klasser.

  “Rørvig Friskole sender flyvefærdige elever ud til en videre uddannelse, dannelse og læring, med en rygsæk af selvtillid og viden”. Citat: Rørvig Friskoles tilsynsførende, Vagn Ytte Larsen    Læs mere her >>

  Formålet er, gennem emne- og projektorienteret undervisning, at sikre elevens sammenhængsforståelse. Når tingene indgår i en sammenhæng, bliver de mere vedkommende. Eleverne skal nemlig ikke bare uddannes men også alment dannes, så de bliver livsduelige og engagerede borgere med mod til at være aktive deltagende i vores fælles samfund. Lidt populært sagt: de skal lære for livet ikke kun for skolen!
   
 3. Hvad er projektorienteret undervisning?
  Det er når man arbejder med et emne gennem kreativ tilgang. I den projektorienterede undervisning er der plads til fælles fokus, såvel som individuel fordybelse.
  Den årlige projektopgave, som laves i 6.-9.kl. er et et godt eksempel. Her kan overemnet fx være modsætninger. Fælles brainstormer og ideudvikler eleverne på emnets muligheder. Individuelt eller gruppevis vælger de så et delemne, hvortil de formulerer en problemformulering. Ved hjælp af internettet, biblioteksbøger, interviews og opsøgende arbejde lader elevern deres nysgerrighed udfolde sig. De samler fakta, konkluderer og perspektiverer til de har svar på problemformuleringen. Inden opgaven fremlægges for kammeraterne laves også et kreativt produkt, som skal indgå centralt i fremlæggelsen. Det kan være en film, en novelle, et skuespil, et 2- eller 3-dimmentionelt kunstværk eller.... Læs mere her >> og her>>
  Eleverne i de yngre klassetrin arbejder også efter sammen læst, men i differentieret grad.
   
 4. Står der en religiøs eller politisk organisation bag skolen?
  Nej, skolen er helt uden politisk og religiøst tilhørsforhold. Læs mere her >>
   
 5. Konkret set, hvad forventer skolen så, at forældrene gør, i forhold til i Folkeskolen?
  Vi forventer, at forældrene bakker op om skolens værdigrundlag og er aktive medspillere i at lave lilleskole, både for egne børn og for skolefællesskabet. Læs mere her>>
   
 6. Lektier, har man det på en kreativ lilleskole?
  Naturligvis. Læs hvordan og hvorfor  her>>

 

Under fanen "praktiske oplysninger" finder du mere info. Klik direkte dertil på linket  her>>

Tilbage