Mobil / PC / Onlinedevises

Yngste gruppe - bh.klassen, 1. og 2. klasse
ikke have mobiltelefon med, hverken på skolen eller i Fritten.

Mellemgruppen og lille overbygningen - 3.-7. klasse
Mobiltelefoner lægges i en kasse om morgenen, når eleverne kommer. Kassen er låst inde i skoletiden, og eleverne får deres mobiltelefon, når skoledagen slutter. Samme regler gælder om eftermiddagen i Fritten og Røffen.

Store overbygning - 8.-9. klasse
Mobiltelefonerne skal "parkeres" i dertil indkøbte lommer i klassen. Hvis mobiltelefonen er en del af undervisningen, eller er relevant i forbindelse med at tage notater eller anvende stikord til fremlæggelser, må den naturligvis bruges til formålet.
 

Brugen af IT øges gradvist gennem skoleforløbet, og er i udskolingen en nærmest uundværlig del af dagligdagen. Der skrives, regnes, søges, laves slides og præsentationer, billedredigering og film.

Når eleverne begynder i lille overbygningen opretter de en skolegmail, hvormed de får adgang til google drev. Her opretter lærerne arbejdsdokumenter med tekst, billeder og links til brug i undervisniningen fx i grundfag og i sprogfagene. Nogle afleveringer, fx i sprogfagene, foregår ofte ved, at eleverne deler deres opgavedokumenter med læreren online. Det giver mulighed for tæt kommunikation omkring opgavebesvarelserne mellem lærer og elev.

Alle tekstafleveringer i overbygningen laves på pc og med gældende lay-outkrav.

Lektie- og aktivitetskalender for klasserne, for skolen generelt og for bestyrelsen findes her på hjemmesiden.

Eleverne i store overbygning medbringer egen PC, mens elever i de yngre årgange også har mulighed for at låne fra skolens beholdning af bærbare PC'er. Der er trådløst internet i alle skolens bygninger, inkl. musikhuset.

Tilbage