Lektier og Lektiecafé

Lektier er - ikke af gammel vane, men efter grundig overvejelse - en del af vores skolegang

Helt overordnet har det tre formål:
- At styrke familiens viden og samtale om det, barnet lærer i skolen
- At fastholde barnets egen ansvarlighedsfølelse overfor skolearbejde
- At hjælpe barnet til at strukturere - progressivt i forhold til alder og evne.

Det er fra skolestarten og gennem hele forløbet forældrenes ansvar, at barnet får lært at klare hjemmearbejdet. I særlige tilfælde kan der være behov for individuelle hensyn, og de må aftales lærere, børn og forældre imellem.
 

Lektier i yngste gruppe:

Formål:
- At skabe sammenhæng mellem skole og hjem, hyggeligt og vaneskabende
- At træne og automatisere allerede indlært stof

I vores indskoling(0.-2.kl.) har vi ikke andre lektier end læselektie. Vi finder det vigtigt, at alle børn læser hjemme i ca. 15 min. hver dag for at understøtte barnet læseudvikling.

Derudover er det tilladt at arbejde hjemme med individuelt tilpassede bøger/opgaver, hvis eleverne er motiveret for dette.

Forudsætning:
- At forældre er sat grundigt ind i, hvordan og hvorfor lektier skal klares

Vi finder det vigtigt, at der er en god kontakt til hjemmet mht., hvad barnet lærer i skolen. Vi sørger for at informere forældrene mht. læsning, emner og individuelle mål, så der hjemme kan spørges nysgerrigt ind til dette.


Lektier i mellemgruppen:

Formål:
- At skabe kontakt til hjemmet om, hvad barnet lærer i skolen
- At vedligeholde færdigheder gennem konkrete træningsopgaver

Forudsætning:
- At forældre tager ansvar for, sammen med barnet at skabe gode afleveringsvaner
- At der er en fast rutinemæssig og overskuelig struktur på lektier
- At lærerne koordinerer ugedage for lektier i de enkelte fag                

Lektier i overbygningen:

Formål:
- At vedligehold allerede tilegnede færdigheder og automatisere nye
- At styrke det gradvist voksende krav om selvstændighed og ansvarsfølelse
- At skærpe den unges bevidsthed om eget niveau og øgede, faglige ambitioner
- At være studieforberedende støtte for eleverne

Forudsætning:
- At lærerne differentierer kravene
- At lærerne koordinerer datoer for store opgaver og informerer om dem tidligt
- At eleverne sættes ind i deres ansvar og i måder at strukturere på
- At større opgaver gives med rimelige tidsfrister.  

Tilbage