Mælkeordning

På Rørvig Friskole bliver alle børn tilbudt økologisk minimælk til frokost hver dag, uden at man er tilmeldt en speciel ordning. Mange elever vil gerne have mælk til frokost, og denne ordning tiltaler også de ældste elever, som førhen stort set aldrig tilmeldte sig den traditionelle ordning om skolemælk.  Det er klasselærerne, som børnene spiser sammen med, der står for den daglige "udskænkning".

Tilbage