Kontakt mellem skole og hjem

Skolen vil, i så vidt omfang som muligt, benytte sig af at sende e-mails til forældrene i stedet for breve. Vi kan spare rigtig meget porto på denne bekostning og det går samtidig hurtigere at få formidlet budskaberne. Det er derfor vigtigt, at man sørger for at holde skolen underrettet, hvis man f.eks. ændrer sin e-mail adresse og også ligeledes husker at checke sin e-mail der hjemme.

Vi modtager også gerne beskeder fra hjemmet til skolen, via e-mail.

Hver elev får i øvrigt en kontaktbog. Det er vigtigt, at den altid er i tasken, så den kan bruges af både lærere og forældre til at give meddelelser i.

Hvordan kontakten mellem klasselærer og forældre foregår, aftales i den enkelte klasse.

Skolen sender primært beskeder hjem til forældrene pr. e-mail, men noget får eleverne også med hjem i taskerne. Der er fx altid i taskepost-form at indskolingen modtager deres ugeskema.

Tilbage