Julestue

Hvert år afholdes skolens julestue den første lørdag i december måned. Det er en skoledag, så alle elever skal i skole.

Julestuen har to dele: en koncert- og udstillingsdel, som skolens personale står for og en julebodsdel, som forældrene står for under ledelse af klasserepræsentanterne.

Forberedelserne til forældredelen koordineres i julestueudvalget. Klasserepræsentanten er tovholder for årgangen, men julestuen er et forældrearrangement, som alle forældrene afvikler i fællesskab.

Julestueudvalget består således af klasserepræsentanterne fra alle klasser samt en lærer og en repræsentant fra bestyrelsen.

Disse afholder julestue møder og planlægger julestuen overordnet, hvorefter klasserepræsentanterne hver især uddelegerer diverse opgaver til resten af deres egen klasse.

For inspiration kan man på kontoret låne mappen med evalueringer. Det er vigtigt, at alle klasser husker at lave evaluering over julestuen og således hjælper de næste klasser året efter.

Tilbage