Forældremøder

Kernen i forældresamarbejdet er forældremøderne. Der holdes 4 møder årligt, i hver gruppe. Det er vigtigt, at mindst én af forældrene deltager - hver gang. Der skal ALTID, både ved fremmøde og forfald, gives besked til læreren.

Datoerne for møderne offentliggøres på de individuelle gruppers info-kalender.

Som forælder på Rørvig Friskole er man i øvrigt altid velkommen til at komme og deltage i undervisningen, når I har mulighed for det.

Tilbage