Faste Møder

FÆLLESTIME - for hele skolen

RÅDSMØDE - for medelmmerne af Rådet

LÆRERMØDE - for samtlige lærere

TEAMMØDE - for lærerne i hver enkelte gruppe

SAMARBEJDSUDVALG

Tilbage