Den (store), vide Verden!

Sider

Featureuge, hvor hele skolen samarbejder på tværs af klasserne!

Årets 1. featureuge havde overskriften "Den (store), hvide Verden. I stedet for vores almindelige koncept, om at arbejde tværfagligt, blev der i denne uge arbejdet ”tvær-nationalt”.

I grupperne blev det, med en række temaer undersøgt, hvordan man arbejder i forskellige lande. Hvilke forskelle der er, eller måske hvilke ligheder?

Der var 8 emner:
-Sport
-Mad og motion
-Klimabælter
-Truede dyrearter
-Skrifttegn og papir
-Fritid
-Musik
-Japansk kultur (undtagelsen, der bekræfter reglen)

Tilbage