Yngste gruppes emne med U-landskalenderen 2018

Yngste gruppes arbejde med U-landskalenderens undervisningsmateriale, som i 2018 handler om Syriens flygtningebørn i Jordan.

Vi har bl.a. læst historien “Månestenen”, som handler om en børnefamilie, som er flygtet og nu bor i Amman, Jordans hovedstad.
 
Vi har lært om ørkenlandet Jordan, om børns liv som beduin eller i storbyen. Vi har set flyde/synkeforsøg i forbindelse med, at vi har lært om det døde hav. Vi har også set film om børn, som er flygtet helt til Europa og Danmark, og vi har prøvet at lære at tælle til ti på arabisk. Det var svært!
 
På billederne kan I se os tegne og male kameler og lave mønstre med papirmosaik, inspireret af mosaikkunst fra Jordan.
 
Det har været et spændende og lærerigt emne.

Tilbage