Sygdom, Fravær og Fritagelse

Ansøgning om fritagelse skal ske skriftligt og i god tid. Vi beder om, at ferier, så vidt det overhovedet er muligt, holdes i skoleferierne. Hvis det af andre grunde er nødvendigt at fritage en elev for undervisning, gælder følgende regler for tilladelse hertil:

Tilbage