Nasubi-gallerier

Sider

8. og 9. klasse har op til skole valget arbejdet med siden skolevalg.dk. Der er lavt valgtekst, fundet mærkesager osv. og selve valget er nu afviklet.
 
For at få kendskab til de forskellige partiers kerneværdier har eleverne i teams læst om partierne og visualiseret dem i små nasubigallerier. Gallerierne er fremlagt internet i udskolingen og i nyhedstimen for 6. og 7. klasse. Nu hænger de i vores trappeopgang og er foreviget her på hjemmesiden.

Eleverne i 8. og 9. klasse har, i samfundsfags undervisningen i grundfag, arbejdet med kommunalvalget og de politiske partier generelt.

De har sammen med Yvonne og Hanne omsat deres viden om partierne, på såvel kommunalt som på landsplan, til et kunstnerisk udtryk: Nasubi-gallerier. Ideen stammer fra Japan. Kunstneren Tsuvoshi Ozawa lavede, i protest mod de høje priser på gallerierne, små udtryksfulde gallerier i mælkekasser, som let kunne flyttes og ophænges overalt. Ideen har spredt sig verden over og er nu også kommet til Rørvig Friskole.

I dag i fællestimen var der fernisering på udstillingen. 8.og 9.kl. stod klar ved deres stand til at fortælle de andre elever om deres værker og partiet bag. De øvrige defilerede fra stand til stad i teams på tværs af årgangene med en teamleder fra 7.kl. til at sørge for at alle kom godt med rundt, og at alle fik del i forfriskningerne (saft og saltstænger). Skøøøøøøn fællestime, skøøøøøønne elever, skøøøøønt fællesskab!

Gallerierne vil også blive udstillet på julestuen, så alle får mulighed for at se dem.

Tilbage