Karakterer (afgangsprøven)

Almindeligvis gives der ikke karakterer op gennem skoleforløbet før i 8. klasse. Her gives karakterer for afleveringsopgaver og diktater, samt  års- og standpunktskarakterer og de endelige prøvekarakterer. Den anvendte er 7-trinsskalaen.
 

AFGANGSPRØVE MAJ/JUNI 2016GENNEMSNIT
Retskrivning6,6
Læsning6,6
Skriftlig fremstilling6,5
Mundtlig dansk9,6
Matematik, færdigheder8,5
Matematik, problemløsning8,1
Biologi (udræksfag)8,5
Historie (udtræksfag)9,5
Fysik/Kemi9,1
Engelsk, mundtligt9,5
Projektopgave9,1


 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Tilbage