Mobiltelefoner

Yngste gruppe
ikke have mobiltelefon med, hverken på skolen eller i Fritten.

Mellemgruppen
Mobiltelefoner lægges i en kasse om morgenen, når eleverne kommer. Kassen er låst inde i skoletiden, og eleverne får deres mobiltelefon, når skoledagen slutter. Samme regler gælder for 3. klasse, om eftermiddagen i Fritten.

Lille overbygningen
Mobiltelefonerne skal afleveres inden hver time. Hvis mobiltelefonen er en del af undervisningen, eller er relevant i forbindelse med at tage notater eller anvende stikord til fremlæggelser, må den naturligvis bruges til formålet.
Det i orden at bruge mobiltelefonen som lektiebog og det er derfor tilladt at tage den frem i den forbindelse.

Store overbygning
Mobiltelefonerne skal "parkeres" i dertil indkøbte lommer i klassen. Hvis mobiltelefonen er en del af undervisningen, eller er relevant i forbindelse med at tage notater eller anvende stikord til fremlæggelser, må den naturligvis bruges til formålet.

 

Tilbage