Betaling for skole og SFO

Betaling for skole og SFO  bliver fastsat hvert år på Generalforsamlingen.

For skoleåret 2019/2020 er taksterne pr. måned:

Elever fra bh.kl. - 6.kl. : 

Alle priser er inkl. økologisk skolemælk

Elever fra 7.kl.   - 9.kl. :

Alle priser er inkl. økologisk skolemælk

Udover skolepenge opkræves månedligt kr. 30,00 pr. barn til dækning af den årlige ordinære og obligatoriske lejrskole.

For vores SFO, Fritten,  udgør beløbet for skoleåret 2019/2020 pr. måned:

Alle priserne er inkl. frugtordning/eftermiddagsmad

Til en familie regnes de personer, der bor på samme folkeregisteradresse. Familiebetaling gælder for de børn, som er tilmeldt på denne adresse, biologiske søskende vil dog opnå søskende rabat.

Vi er underlagt tilskudsbekendtgørelsens krav om en mindstebetaling. Dette gælder for hele skoleåret, som går fra august til august. Når eleverne forlader skolen efter 9. klasse, er juli måned uden beregning.

Skolepenge og betaling for Fritten opkræves månedsvis i 12 måneder. Der kan søges om tilskud til friplads, læs mere om dette her >>

Forfaldsdag er den 10. i måneden. Skolen er tilmeldt Betalings Service, som er gratis. Spar tid, gebyr og besvær for jer selv og glæd skolens kontor med en rettidig indbetaling.
 

Befordring:
For de elever, der er berettiget til buskort, forekommer hvert skoleår en forældrebetaling, som dækker ca. 1/3-1/4 af den samlede pris for befordring, alt efter antal zoner. Forældrebetalingen er for skoleåret 2019/2020 kr. 800,00, uanset antal zoner - resten dækker skolen. Læs mere om dette her >>

Tilbage