IT

Brugen af IT øges gradvist gennem skoleforløbet, og er i udskolingen en nærmest uundværlig del af dagligdagen. Der skrives, regnes, søges, laves slides og præsentationer, billedredigering og film.

Når eleverne begynder i lille overbygningen opretter de en skolegmail, hvormed de får adgang til google drev. Her opretter lærerne arbejdsdokumenter med tekst, billeder og links til brug i undervisniningen fx i grundfag og i sprogfagene. Nogle afleveringer, fx i sprogfagene, foregår ofte ved, at eleverne deler deres opgavedokumenter med læreren online. Det giver mulighed for tæt kommunikation omkring opgavebesvarelserne mellem lærer og elev.

Alle tekstafleveringer i overbygningen laves på pc og med gældende lay-outkrav.

Lektie- og aktivitetskalender for klasserne, for skolen generelt og for bestyrelsen findes her på hjemmesiden.

Eleverne i store overbygning medbringer egen PC, mens elever i de yngre årgange også har mulighed for at låne fra skolens beholdning af bærbare PC'er. Der er trådløst internet i alle skolens bygninger, inkl. musikhuset.

Tilbage