Friplads

Der kan søges om tilskud til friplads. Skema til ansøgning fås på skolens kontor ved skoleårets start eller man kan selv udprinte formularen her. Ansøgningerne behandles for et år ad gangen og efter centrale retningslinier, der dog giver mulighed for konkrete skøn på den enkelte skole. Økonomiske problemer, der opstår efter ansøgningsfristen, kan skolens bestyrelse ikke behandle - der må her henvises til socialforvaltningen. Man vil omkring 1. februar modtage besked om resultatet af ens ansøgning. Der ydes aldrig fuld dækning fra fripladsfonden.

Tilbage